Připouštění

Nabízíme připouštění mraženým semenem a přirozenou plemenitbou.

Připouštíme klisny plemene AQHA, APHA, APPA a A 1/1

 

 

Připouštěcí poplatek pro rok 2020 je 15 500 Kč.

 

5ti panelový test DNA (PSSM, GBED,HERDA,HYPP,EMH) - s negativním výsledkem

OLWS - Negativní výsledek

(DNA testy byly provedeny v laboratořích v USA a Německu)


Všeobecné podmínky

Klisna je připuštěna přirozenou plemenitbou, mraženým či chlazeným semenem na základě Připouštěcí smlouvy uzavřené mezi majitelem hřebce a majitelem klisny.


Přirozená plemenitba

Rozhodne-li se majitel klisny pro přirozenou plemenitbu, která probíhá v místě ustájení hřebce, je povinen při dovozu klisny předložit zdravotní průkaz s tímto vyšetřením:

 1. kompletní serologické vyšetření (především vyšetření na infekční anémii koní) s negativním výsledkem
 2. bakteriologické vyšetření (vyšetření na infekční metritidu) s negativním výsledkem
 3. vyšetření na virovou arteritidu koní (EVA) s negativním výsledkem
 4. základní povinnou vakcinaci klisny (chřipka, tetanus)

 

 • Podmínky:
 1. majitel hřebce si vyhrazuje právo odmítnout klisnu bez zdravotního průkazu nebo ve špatném zdravotním a výživném stavu.
 2. klisna by neměla mít zadní podkovy
 3. pokud se klisna při připouštění projeví jako problémová nebo nezvladatelná bude doporučena inseminace zmrazeným spermatem.
 4. ke každé klisně bude přivolán odborný veterinář, který určí stadium říje pro ideální připuštění. Můžeme také zajistit odborné vyšetření klisny 18. den po posledním skoku pro zjištění březosti
 5. veškeré náklady (ustájení a veterinární vyšetření) hradí majitel klisny.

 

Inseminace zmrazeným spermatem

Po zaplacení připouštěcího poplatku obdrží majitel dvě inseminační dávky, které jsou zahrnuty v ceně připouštěcího poplatku. Za každou další dávku majitel klisny uhradí 1500 Kč včetně DPH 21 %.

 

 • Podmínky:

Hluboko zmrazené inseminační dávky hřebce jsou uloženy v  Genobance v Hradištku pod Medníkem. Veškerou přepravu a náklady na přepravu inseminačních dávek zabezpečuje a hradí majitel klisny.

Zmrazené inseminační dávky nesmí být dále prodávány. Nepoužité dávky nebudou přijímány zpět.

Odběratel zašle majiteli hřebce Oznámení o výsledku inseminace klisny do 45 dnů od poslední inseminace, nejpozději do 1. 10. 2017, se všemi náležitostmi (podpis majitele klisny, podpis a razítko veterináře, datum potvrzení březosti).


Inseminace chlazeným spermatem - dočasně pozastaveno

* Připouštěcí poplatek je v případě poskytnutí chlazených inseminačních dávek navýšen o manipulační poplatek (poplatek zahrnující dopravu hřebce do reprodukčního centra, odběr spermatu a jeho odeslání) ve výši 2500 Kč včetně DPH 21%.


 • Podmínky

Pokud klisna nezabřezne do 31. 8. 2017 může si majitel klisny zaplatit tzv. „rebreeding“ (tj. opakované připuštění) na další sezónu, připouštěcí poplatek za hřebce již neplatí. Poplatek za „rebreeding“ činí 4 500 Kč včetně DPH 21 %.

Inseminační dávky budou odběrateli doručeny ČD-Kurýrem na předem dohodnuté místo (stanici ČD) v předem dohodnutý čas.

Odběratel zašle majiteli hřebce Oznámení o výsledku inseminace klisny do 45 dnů od poslední inseminace, nejpozději do 1. 10. 2017, se všemi náležitostmi (podpis majitele klisny, podpis a razítko veterináře, datum potvrzení březosti).

 

AQHA Genetic Disease Panel Test Result N/N


5nn

 

img064 (kopie)